O firmě

Dopravní firma ITALCON – sdružení pracuje v oblasti nákladní dopravy již od roku 1991.

Zpočátku firma spolupracovala se zákazníky v Rakousku a Německu, avšak postupně se začala specializovat na obousměrné přepravy mezi Českou republikou a Itálií.

Do roku 2004 se firma věnovala přepravám o hmotnosti zásilek do 3.500kg. Jelikož vstupem České republiky do Evropské unie odpadla nutnost celního odbavování při vývozu a dovozu zboží, zákazníci firmy přesměrovali své přepravní požadavky na menší zásilky, a to s důrazem na rychlost a přesnost.

Firma ITALCON – sdružení od roku 2004 následkem uvedených okolností začala ve své činnosti realizovat především kusové i paletové termínované přepravy zásilek s maximální hmotností do 1.500 kg.

Pružné přepravy v posledních letech zaznamenávají vzestupnou tendenci, neboť dávají možnost minimalizace doby přepravy produktů mezi dodavatelem a odběratelem, což následně vede u zákazníků k úspoře nákladů na zásoby materiálu pro výrobu, polotovarů i hotových výrobků.